Informacje og├│lne

Projekt ÔÇ×Wyj┼Ť─ç na prost─ůÔÇŁ realizowany jest w okresie┬á od 15.06.2012 r. do 14.06.2015 r.
i finansowany jest ze ┼Ťrodk├│w Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji spo┼éecznej, Dzia┼éanie 7.1. Rozw├│j i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddzia┼éanie 7.1.1. Rozw├│j i upowszechnianie aktywnej integracji przez o┼Ťrodki pomocy spo┼éecznej

Projekt┬á proponuje stworzenie kompleksowego systemu dzia┼éa┼ä zwi─ůzanych z aktywno┼Ťci─ů spo┼éeczn─ů i zawodow─ů os├│b opuszczaj─ůcych Zak┼éady Karne, obejmuj─ůcego zar├│wno aktywizacje zawodow─ů, spo┼éeczn─ů i socjaln─ů.

Brak kompleksowego systemu dzia┼éa┼ä w tym zakresie skutkuje┬á nisk─ů skuteczno┼Ťci─ů dzia┼éa┼ä, kt├│re prowadz─ů do wyst─Öpowania nast─Öpuj─ůcych skutk├│w:
-niewystarczaj─ůcego otwarcia systemu pomocy postpenitencjarnej na wsp├│┼éprac─Ö ze spo┼éeczno┼Ťci─ů lokaln─ů, a w szczeg├│lno┼Ťci z przedsi─Öbiorcami

-niewystarczaj─ůcego przygotowania merytorycznego kadry instytucji rynku pracy i pomocy spo┼éecznej

-obawy potencjalnych pracodawc├│w przez zatrudnianiem os├│b opuszczaj─ůcych ZK

-przedmiotowego traktowania skazanych

-s┼éabego przygotowania os├│b opuszczaj─ůcych Zak┼éady Karne do wej┼Ťcia na rynek pracy

-niskiej wsp├│┼épracy instytucji rynku pracy w celu rozwi─ůzania problem├│w os├│b opuszczaj─ůcych ZK

-niskiego udziału NGO i przedsiębiorstw w aktywizacji społeczno-zawodowej osób skazanych

-braku rozwi─ůza┼ä o charakterze systemowym

-nieadekwatno┼Ťci program├│w oddzia┼éywa┼ä do zmieniaj─ůcych si─Ö potrzeb

Projekt zak┼éada ograniczenie wyst─Öpowania powy┼╝szych problem├│w, a tak┼╝e, co za tym idzie, ograniczenie negatywnych skutk├│w, jakie one powoduj─ů poprzez wypracowanie:
-modelu wsp├│┼épracy przedsi─Öbiorstw z OPS, PCPR, urz─Ödem pracy, NGO, kuratorami s─ůdowymi i ZK w zakresie aktywizacji zawodowej i spo┼éecznej os├│b opuszczaj─ůcych ZK

-programu szkole┼ä dla pracownik├│w dzia┼é├│w personalnych przedsi─Öbiorstw i kadry zarz─ůdzaj─ůcej

-programu wsp├│lnych szkole┼ä dla pracownik├│w instytucji rynku pracy, integracji i pomocy spo┼éecznej, NGO, s┼éu┼╝b wi─Öziennych i kurator├│w s─ůdowych wraz ze wskaz├│wkami metodycznymi do jego realizacji

Cel og├│lny projektu:

zwi─Ökszenie skuteczno┼Ťci dzia┼éa┼ä na rzecz os├│b opuszczaj─ůcych zak┼éady karne w zakresie aktywizacji spo┼éeczno-zawodowej w ci─ůgu 36 m-cy na terenie wojew├│dztwa lubelskiego poprzez kompleksowe dzia┼éania r├│┼╝nych aktor├│w rynku pracy

Cele szczegółowe projektu:

 

Działanie w jednym gremium różnych aktorów rynku pracy

poprawi dostęp do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wpłynie na rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

Poprzez wdro┼╝enie modelu wsp├│┼épracy oraz zaanga┼╝owanie ┼Ťrodowiska przedsi─Öbiorc├│w, wsp├│lne szkolenia r├│┼╝nych instytucji i osi─ůgni─Öcie wi─Ökszej skuteczno┼Ťci dzia┼éa┼ä na rzecz os├│b opuszczaj─ůcych Zak┼éady Karne┬á nast─ůpi poprawa warunk├│w funkcjonowania os├│b zagro┼╝onych wykluczeniem i ich rodzin oraz tworzenie otoczenia sprzyjaj─ůcego ich powrotowi do zatrudnienia integracji ze spo┼éecze┼ästwem.

Grupa docelowa projektu

wyst─Öpuje w dw├│ch wymiarach: u┼╝ytkownicy i odbiorcy.

đ┐đÁĐçđ░ĐéĐî đŻđ░ ĐçđÁĐůđ╗đ░Đů

KONTAKT

Biuro projektu:

Fundacja “OIC Poland”
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin
tel.: 81 710-46-41
e-mail: sylwia.grzelak@oic.lublin.pl

osoba do kontaktu:

Sylwia Grzelak

  • Newsletter