Próbujesz pobrać produkty projektu Wyjść na prostą.

Pobranie i użytkowanie materiałów jest całkowicie bezpłatne, prosimy jednak o podanie informacji o celu planowanego wykorzystania materiałów. Zebrane informacje posłużą tylko i wyłącznie do celów statystycznych.

Informacje o użytkowniku:

przedstawiciel starostwa powiatowego
przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej
przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
przedstawiciel Powiatowego/Miejskiego/Wojewódzkiego Urzędu Pracy
kurator sądowy
przedstawiciel Zakładu Karnego
przedstawiciel NGO
przedsiębiorca
innyCel pobrania materiałów:

do wykorzystania w procesie budowania partnerstwa lokalnego
do wykorzystania w procesie aktywizacji byłych skazanych
do użytku instytucji/organizacji
do wykorzystania podczas prowadzenia szkoleń
do wykorzystania podczas opracowywania planu szkoleń dla instytucji/organizacji
do wykorzystania w procesie zatrudniania byłych więźniów
inne - prosimy o określenie np. koła zainteresowań, konkursy, użytek własny itp.